AUG 学生服务
en
咨询 首页
AUG 学生服务标志
en
菜单
澳大利亚国立大学

澳大利亚大学

发信息联系我 查看课程

216

课程

概述

澳大利亚国立大学(Australian National University)是位于澳大利亚首都堪培拉的世界领先的大学。 澳大利亚国立大学专注于卓越的研究和教育,确保他们的毕业生满足世界的需求,并为应对复杂的当代挑战做好充分准备。 澳大利亚国立大学的主要教育目标是通过提供一系列独特的研究型学位课程,成为当地、国内和国际有才华学生的“首选大学”。

作为澳大利亚身负盛名的国际研究型大学联盟(IARU)的唯一成员,澳大利亚国立大学与其他一流大学建立了密切的关系。 在澳大利亚国立大学提供的二十五个研究学科中,十六个在世界排名前五十,十五个在澳大利亚排名第一(QS世界大学排名,25)。

排行(1)

60

在世界排名

3

在澳大利亚排名

主要统计数据(2)

47%

国际学生

17.8

每个员工对应的学生人数

18801

学生人数
(1)(2)资料来源:泰晤士高等教育(2021)

为什么选择澳大利亚国立大学?

  • 实践经验
    与联邦和州政府一起参加全国性实习的特殊机会。
  • 独家旅行的机会
    PRIMO 课程:海外短期多学科课程供大一学生选择。

加入澳大利亚国立大学,这是世界上最领先的研究型大学之一!

CRICOS提供商编号:00120C
注册培训机构(RTO)代码:6367

资讯

成立时间

1946

校区

堪培拉,澳洲首都地区

电话

+61 3 9663 5333

电子邮箱

澳大利亚@augstudy.com

您的网站

链接

最近的成就

员工质量,学生需求,学生留用和学生数:教师比例(15:1)(优秀大学指南)评为五星级
澳大利亚第1的大学和QS世界大学排名第20(2017 - 18)

奖学金

澳大利亚国立大学商业和经济学院荣誉奖学金

15,000 澳元

澳大利亚国立大学商业与经济学院国际优秀基础研究奖学金

50%的学费减免

澳大利亚国立大学澳洲境内国际学生奖学金

25%的学费减免

细阅详情
  • 课程

会计与金融精算学艺术与人文航空,航天和飞行员生物医学与生物技术经济商务设计与视觉艺术机械工程工程 - 其他英语和现代语言环境科学健康科学IT与计算机科学法律药物其它表演艺术心理学科学社会学与社会工作

40

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

4

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

4

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

30

课程排名

4

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

4

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

1.5

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

6

个月

22,584 澳元

每门课程
申请

50

整体排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

32,640 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

41,280 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

38,880 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,416 澳元

每年
申请

100

课程排名

1

40,368 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

40

课程排名

1

40,368 澳元

每年
申请

40

课程排名

4

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

45,168 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,416 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

45,168 澳元

每年
申请

50

课程排名

1

38,976 澳元

每年
申请

40

课程排名

1

32,640 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

32,640 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

43,200 澳元

每年
申请

150

课程排名

2

43,200 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

43,200 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

43,200 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

20

课程排名

4

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

4

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

40,368 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

6

个月

22,584 澳元

每门课程
申请

100

课程排名

1.5

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

30

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

48,000 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

100

课程排名

4

79,728 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

48,000 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

1

45,168 澳元

每年
申请

30

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

6

个月

22,584 澳元

每门课程
申请

50

整体排名

2.5

45,168 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,416 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

48,000 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

4

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

1

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

38,592 澳元

每年
申请

50

整体排名

1

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,560 澳元

每年
申请

10

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

10

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

10

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

10

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

46,080 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

46,080 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

38,880 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

6

个月

19,440 澳元

每门课程
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

6

个月

22,584 澳元

每门课程
申请

20

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

41,280 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

41,280 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

41,280 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

45,168 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

45,168 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

30

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

4

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

50

整体排名

4

42,960 澳元

每年
申请

50

课程排名

3

35,904 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

6

个月

22,584 澳元

每门课程
申请

100

课程排名

1

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

1.5

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

40

课程排名

1

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

45,168 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

50

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

50

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

100

课程排名

2

35,904 澳元

每年
申请

50

整体排名

2

33,876 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

6

个月

21,480 澳元

每门课程
申请

20

课程排名

1

13,535 澳元

每年
申请

20

课程排名

3

45,168 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

40

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

40,416 澳元

每年
申请

40

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

50

整体排名

3

42,960 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

100

课程排名

3

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

1.5

28,752 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

41,280 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

41,280 澳元

每年
申请

20

课程排名

6

个月

21,480 澳元

每门课程
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

1.5

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,961 澳元

每年
申请

20

课程排名

1

42,960 澳元

每年
申请

20

课程排名

2

42,960 澳元

每年
申请