AUG 学生服务
en English
咨询 首页
AUG 学生服务标志
en English
菜单
伦敦国王学院

英国学院

发信息联系我 查看课程

449

课程

概述

伦敦国王学院是世界排名前10位的英国大学之一(QS世界大学排名2018 / 2019),也是英格兰最古老,最负盛名的大学之一。 作为一所领先的研究型大学,它拥有世界一流的教学质量并且在前沿研究方面享有盛誉。 它在伦敦市中心的拥有五个校区,该校为学生提供了一个国际化的环境,它为学生提供了全球化的视野,为学生提供出色的学术知识,学生能够从中学到文化和城市的社会优点。

作为世界上最好的大学之一,伦敦国王学院的立足于是让该校的毕业生不仅在学科成就方面突出,而且在智慧,品格,服务道德和全球化思维方面出类拔萃。 凭借与超过三百所全球领先,志同道合的机构达成合作协议,伦敦国王学院被公认为具有全球意义的跨学科主题的思想领袖,特别是在人文,法律,科学(包括广泛的领域)中享有声望的)和社会科学,包括国际事务方面十分卓越。

排行(1)

40

在世界排名

7

在英国排名

主要统计数据(2)

42%

国际学生

12.1

每个员工对应的学生人数

24293

学生人数
(1)(2)资料来源:泰晤士高等教育(2020)

为什么选择伦敦国王学院?

  • 致力于卓越的学术研究
    全球最负盛名的大学中,伦敦国王学院排名英国第七,全球第三十一(泰晤士高等教育世界大学排名 2018)
  • 致力于学生的就业
    在毕业生就业能力方面,伦敦国王学院在英国排名第四,世界第25(泰晤士高等教育世界大学排名 2018)

加入伦敦国王学院,一起完成充满挑战与突破的研究!

信息

成立时间

1829

校区

丹麦山,英格兰
盖伊,英格兰
圣托马斯,英国
河岸街,英格兰
滑铁卢,英国

电话

+60 3 5634 3767

电邮

unitedkingdom@augstudy.com

最近的成就

世界大学排名前10位(QS,2018/19年报告)
罗素大学集团成员;并且是英国最顶级二十所研究型大学之一
  • 课程

会计与金融建筑与建造艺术与人文航空,航天和飞行员生物医学与生物技术经济商务牙科教育与教学电气工程工程 - 其他英语和现代语言环境科学健康科学酒店与旅游IT与计算机科学法律媒体与通讯医学影像医科护理营养与饮食其它表演艺术药学与药理学理疗学心理学科学社会学与社会工作言语病理学体育科学

40

整体排名

4

年份

£18,740

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£28,500

每年
申请

30

课程排名

1

£23,000

每年
申请

2

课程排名

4

年份

£28,900

每年
申请

2

课程排名

3

年份

£28,900

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£30,900

每年
申请

40

整体排名

1

£20,600

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£28,500

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£24,900

每年
申请

30

课程排名

1

£17,865

每年
申请

40

课程排名

1

£25,500

每年
申请

40

课程排名

3

年份

£23,400

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£14,200

每年
申请

40

整体排名

1

£19,320

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

1

£28,500

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£18,740

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,740

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,000

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£28,500

每年
申请

20

课程排名

1

£21,000

每年
申请

20

课程排名

2

年份

£21,000

每年
申请

20

课程排名

1

£8,000

每年
申请

20

课程排名

1

£16,000

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

150

课程排名

1

£21,300

每年
申请

150

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

150

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

1

£22,500

每年
申请

150

课程排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£28,200

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£28,500

每年
申请

40

整体排名

1

£23,000

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£28,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£23,000

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£16,500

每年
申请

30

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£24,900

每年
申请

150

课程排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£28,500

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£22,500

每年
申请

150

课程排名

2

年份

£19,950

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£16,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£23,490

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£18,740

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£21,300

每年
申请

150

课程排名

4

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

150

课程排名

1

£28,500

每年
申请

150

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£21,000

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

1

£7,100

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

1

£16,500

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

2

年份

£23,940

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£32,400

每年
申请

20

课程排名

1

£23,000

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£37,000

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£37,000

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£37,000

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

2

课程排名

3

年份

£28,900

每年
申请

2

课程排名

3

年份

£28,900

每年
申请

40

整体排名

1

£28,500

每年
申请

40

整体排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

2

课程排名

4

年份

£28,900

每年
申请

40

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£25,500

每年
申请

40

课程排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

课程排名

2

年份

£18,740

每年
申请

40

课程排名

3

年份

£18,740

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£28,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,000

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,000

每年
申请

40

整体排名

2

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£28,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£8,500

每年
申请

40

整体排名

1

£17,000

每年
申请

2

课程排名

2

年份

£28,900

每年
申请

2

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

2

课程排名

1

£7,100

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£19,850

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£23,000

每年
申请

20

课程排名

1

£28,500

每年
申请

2

课程排名

3

年份

£48,900

每年
申请

2

课程排名

2

年份

£48,900

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,940

每年
申请

40

整体排名

1

£7,980

每年
申请

40

整体排名

1

£15,960

每年
申请

40

整体排名

1

£22,050

每年
申请

2

课程排名

4

年份

£48,900

每年
申请

20

课程排名

15

个月

£33,900

每门课程
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

1

£25,500

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£23,500

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£14,175

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£24,900

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

5

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

5

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

6

个月

£25,500

每门课程
申请

40

整体排名

7

个月

£25,500

每门课程
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£24,900

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,650

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£22,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£24,900

每年
申请

30

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£23,490

每年
申请

40

整体排名

4

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

20

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

2

课程排名

4

年份

£48,900

每年
申请

20

课程排名

1

£28,500

每年
申请

30

课程排名

1

£23,000

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£25,500

每年
申请

20

课程排名

3

年份

£23,000

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£28,500

每年
申请

30

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£19,850

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

2

课程排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

4

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

3

年份

£18,900

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,400

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

20

课程排名

2

年份

£19,850

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

40

整体排名

1

£25,500

每年
申请

150

课程排名

1

£21,300

每年
申请

30

课程排名

1

£21,300

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£18,900

每年
申请

40

整体排名

3

年份

£23,000

每年
申请

100

课程排名

1

£25,500

每年
申请